Ray hộp › Ray hộp Garis

Ngăn kéo chữ U GT8 GARIS

1.322.250 

Ngăn kéo chia ô GT9 GARIS

1.235.250 

Ray hộp Tandembox GT12.50 GARIS

814.500 

Ray hộp Tandembox GT6B GARIS

1.278.000 

Ray hộp Tandembox GT6A GARIS

1.340.250 

Ray hộp Tandembox GT5 GARIS

849.000 

Ray hộp Tandembox GT02.50 GARIS

876.750 

Ray hộp Tandembox GT01.50 GARIS

518.250