Tư vấn chọn mua
Khuyến mãi
Vào bếp

Rổ kéo lọt lòng 600mm 540.26.667 Hafele

3.291.750 

Rổ kéo lọt lòng 500mm 540.26.665 Hafele

3.222.450 

Rổ kéo lọt lòng 450mm 540.26.664 Hafele

3.196.875 

Rổ kéo lọt lòng 600mm 540.25.297 Hafele

3.266.175 

Rổ kéo lọt lòng 500mm 540.26.655 Hafele

3.248.850 

Rổ kéo lọt lòng 450mm 540.26.654 Hafele

3.101.175 

Rổ kéo lọt lòng 400mm 540.26.653 Hafele

3.052.500