Tư vấn chọn mua
Khuyến mãi
Vào bếp

Tay nâng DUO FORTE 373.66.632 Hafele

311.850 

Tay nâng DUO 373.66.612 Hafele

207.900 

Bộ tay nâng FREE FLAP 1.7E Hafele

15.749.250 

Bộ tay nâng FREE FLAP 3.15 E Hafele

15.668.400 

Bộ tay nâng FREE SWING E Hafele

12.874.125 

Bộ tay nâng FREE FOLD E Hafele

12.344.475 

Tay nâng tủ 1 cánh Imundex

1.522.500 

Tay nâng tủ 2 cánh Imundex

2.400.000 

Tay nâng tủ 2 cánh Imundex

2.418.750 

Tay nâng tủ 2 cánh Imundex

2.437.500