Tư vấn chọn mua
Khuyến mãi
Vào bếp

Bộ rổ kéo COMFORT II 400mm 545.53.969 Hafele

7.824.975 

Bộ rổ kéo COMFORT II 400mm 545.53.968 Hafele

7.824.975 

Bộ rổ kéo COMFORT II 400mm 545.53.765 Hafele

7.674.975 

Bộ rổ kéo COMFORT II 400mm 545.53.764 Hafele

7.674.975 

Bộ rổ kéo số 15 150mm 545.61.063 Hafele

3.716.625 

Bộ rổ kéo số 15 150mm 545.61.028 Hafele

3.716.625 

Bộ rổ kéo số 15 150mm 549.24.633 Hafele

3.724.875 

Giá gia vị hộp EU1220 Eurogold

1.650.000 

Giá gia vị hộp EU1225 Eurogold

1.800.000 

Giá gia vị hộp EU1230 Eurogold

1.875.000 

Giá gia vị hộp EU1235 Eurogold

1.950.000 

Giá gia vị hộp EU1240 Eurogold

2.025.000 

Giá dao thớt chai lọ hộp EU1025 Eurogold

1.800.000 

Giá dao thớt chai lọ hộp EU1020 Eurogold

1.650.000 

Giá dao thớt chai lọ hộp EU1030 Eurogold

1.875.000 

Giá dao thớt chai lọ hộp EU1035 Eurogold

1.950.000 

Giá dao thớt chai lọ hộp EU1040 Eurogold

2.025.000 

Giá gia vị, chai lọ GK01.20 GARIS

1.350.000 

Giá chai lọ GK02.25C GARIS

1.762.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.20E GARIS

1.500.000 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.30E GARIS

1.762.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.35E GARIS

1.837.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.40E GARIS

1.912.500 

Giá chai lọ GK02.40E GARIS

1.837.500 

Giá chai lọ GK02.35E GARIS

1.762.500 

Giá chai lọ GK02.30E GARIS

1.687.500