Nồi - Chảo › Nồi – Chảo Chef’s

Bộ nồi từ 4 chiếc EH-CW4430 Chef’s

2.099.980 

Nồi luộc gà EH-CK300 Chef’s

1.449.980 

Nồi luộc gà EH-CK280 Chef’s

1.249.980 

Bộ nồi 5 món EH-CW6304 Chef’s

3.489.980 

Bộ nồi 3 món EH-CW3430 Chef’s

1.589.980 

Chảo từ 3 lớp EH-FRY260 Chef’s

889.980