Hệ tủ kho › Hệ tủ kho Garis

Hệ kho 2 tầng GS02.60 GARIS

2.925.000 

Tủ đồ khô 6 tầng GS06.45C GARIS

6.900.000 

Tủ đồ khô 4 tầng GS04.45C GARIS

5.325.000 

Tủ đồ khô 6 tầng GS06.60 GARIS

6.375.000