Giá bát đĩa cố định › Giá bát đĩa cố định Hafele

Giá úp chén R560 x S224 Hettich

2.385.000 

Giá úp chén R860 x S224 Hettich

3.112.500