Tư vấn chọn mua
Khuyến mãi
Vào bếp

Bas treo tủ GA01 GARIS

18.750 

Tay nắm cổ điển GE63.0 GARIS

72.975 

Tay nắm cổ điển GE63.160 GARIS

149.700 

Tay nắm cổ điển GE63.128 GARIS

125.550 

Tay nắm cổ điển GE63.96 GARIS

96.450 

Tay nắm cổ điển GE60.0 GARIS

62.475 

Tay nắm cổ điển GE60.96 GARIS

84.150 

Tay nắm cổ điển GE62.96 GARIS

106.800 

Tay nắm cổ điển GE62.0 GARIS

77.625 

Tay nắm cổ điển GE61.160 GARIS

92.850 

Tay nắm cổ điển GE61.128 GARIS

83.400 

Tay nắm cổ điển GE61.96 GARIS

71.700 

Tay nắm cổ điển GE61.0 GARIS

60.075 

Tay nắm GH70.200 GARIS

37.500 

Tay nắm âm xẻ rãnh GH68 GARIS

435.000 

Tay nắm GH67.2 GARIS

44.250 

Tay nắm GH67.1 GARIS

354.750 

Tay nắm GH66.160 GARIS

107.250 

Tay nắm GH65.192 GARIS

163.500 

Tay nắm GH65.96 GARIS

99.750 

Tay nắm GH64.160 GARIS

81.000 

Tay nắm GH63.320 GARIS

93.750 

Tay nắm GH63.160 GARIS

58.500 

Tay nắm GH62.228 GARIS

78.750 

Tay nắm GH62.128 GARIS

60.000 

Tay nắm GH61.160 GARIS

66.000 

Tay nắm GH60.128 GARIS

42.750 

Tay nắm GH60.192 GARIS

48.750 

Tay nắm GH71.192 GARIS

63.750 

Tay nắm GH71.128 GARIS

56.250 

Tay nắm GH72.192 GARIS

63.750 

Tay nắm GH72.128 GARIS

56.250 

Tay nắm GH72.96 GARIS

52.500 

Tay nắm GH75.200 GARIS

52.500 

Tay nắm GH74.224 GARIS

94.500 

Tay nắm GH74.160 GARIS

71.250 

Tay nắm GH73.244 GARIS

91.500 

Tay nắm GH73.160 GARIS

67.500 

Bản lề Hamburg GH04C GARIS

69.000 

Bản lề Hamburg GH04B GARIS

69.000 

Bản lề Hamburg GH04A GARIS

69.000 

Bản lề Hamburg GH08C GARIS

21.750 

Bản lề Hamburg GH08B GARIS

21.750 

Bản lề Hamburg GH08A GARIS

21.750 

Ray trượt cửa GR66 GARIS

1.829.250 

Ray trượt cửa lùa treo GR69 GARIS

2.298.000 

Ray trượt cánh lùa GR67 GARIS

168.750 

Ngăn kéo chữ U GT8 GARIS

1.322.250 

Ngăn kéo chia ô GT9 GARIS

1.235.250 

Ray hộp Tandembox GT12.50 GARIS

814.500 

Ray hộp Tandembox GT6B GARIS

1.278.000 

Ray hộp Tandembox GT6A GARIS

1.340.250 

Ray hộp Tandembox GT5 GARIS

849.000 

Ray hộp Tandembox GT02.50 GARIS

876.750 

Ray hộp Tandembox GT01.50 GARIS

518.250 

Giỏ để đồ giặt đơn GW28 GARIS

2.325.000 

Giỏ để đồ giặt đôi GW29 GARIS

2.550.000 

Bas suốt GW30B GARIS

52.500 

Giá nâng hạ treo quần áo GW14 GARIS

1.612.500 

Giá để giầy xoay 360° GW24 GARIS

6.150.000 

Giá để giầy xoay 360° GW25 GARIS

3.900.000 

Giá gương treo âm tủ GW21 GARIS

2.062.500 

Cầu là gập, âm tủ GW20 GARIS

1.485.000 

Giá treo quần âu đôi GW19 GARIS

1.245.000 

Giá treo quần âu đơn GW18 GARIS

945.000 

Giá treo mắc áo GW16 GARIS

660.000 

Giá treo quần âu đa năng GW04.90 GARIS

1.875.000 

Giá treo quần âu đa năng GW04.80 GARIS

1.781.250 

Giá treo quần âu đa năng GW04.70 GARIS

1.683.750 

Giá treo quần âu đa năng GW04.60 GARIS

1.582.500 

Giá để đồ đa năng GW15 GARIS

2.220.000 

Giá treo vung GI04.1 GARIS

187.500 

Thanh treo và bas inox GI05.2 GARIS

41.250 

Thanh treo và bas inox GI05.2 GARIS

82.500 

Thanh treo và bas inox GI05.1 GARIS

37.500 

Thanh treo GI01.8.120 GARIS

382.500 

Thanh treo GI01.8.90 GARIS

292.500 

Thanh treo GI01.8.60 GARIS

212.250 

Giá gài nắp vung GI01.7 GARIS

285.000 

Giá treo dao thớt GI04.5 GARIS

423.750 

Giá để cuộn giấy GI04.8 GARIS

669.750 

Kệ bát đĩa linh hoạt GT02G GARIS

314.250 

Khay chia inox cao cấp GT01.4 GARIS

1.192.500 

Khay chia inox cao cấp GT01.3 GARIS

993.000 

Khay chia inox cao cấp GT01.2 GARIS

684.000 

Hệ kho 2 tầng GS02.60 GARIS

2.925.000 

Tủ đồ khô 6 tầng GS06.45C GARIS

6.900.000 

Tủ đồ khô 4 tầng GS04.45C GARIS

5.325.000 

Tủ đồ khô 6 tầng GS06.60 GARIS

6.375.000 

Hệ góc liên hoàn GC02.45L/R GARIS

6.375.000 

Hệ góc liên hoàn GC01.45L/R GARIS

5.100.000 

Hệ góc liên hoàn MC02E.45L/R GARIS

5.962.500 

Hệ mâm xoay góc mở 1/2 GS01.80C GARIS

1.650.000 

Hệ mâm xoay góc mở 3/4 GS05.80C GARIS

1.762.500 

Mâm xoay hình lá GS03N.90L/R GARIS

4.725.000 

Mâm xoay mở 3/4 GS03.80N GARIS

1.950.000 

Hệ mâm xoay góc mở 4/4 GS07.70C GARIS

1.875.000 

Thùng rác đôi GW06.30G GARIS

1.500.000 

Thùng rác đôi GW07.40 GARIS

2.325.000 

Thùng rác đơn GW05.07 GARIS

540.000 

Thùng rác đôi GW06.30W GARIS

1.575.000 

Thùng rác đơn GW05.10 GARIS

660.000 

Thùng gạo mặt gương GR07.30M GARIS

2.137.500 

Thùng gạo mặt kính đen GR07.30B GARIS

2.212.500 

Thùng gạo mặt gương GR06.30M GARIS

1.575.000 

Thùng gạo mặt kính đen GR06.30B GARIS

1.650.000 

Giá gia vị, chai lọ GK01.20 GARIS

1.350.000 

Giá chai lọ GK02.25C GARIS

1.762.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.20E GARIS

1.500.000 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.30E GARIS

1.762.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.35E GARIS

1.837.500 

Giá dao thớt, chai lọ GM02.40E GARIS

1.912.500 

Giá chai lọ GK02.40E GARIS

1.837.500 

Giá chai lọ GK02.35E GARIS

1.762.500 

Giá chai lọ GK02.30E GARIS

1.687.500 

Giá bát đĩa GD04.90C GARIS

2.212.500 

Giá bát đĩa GD04.80C GARIS

2.100.000 

Giá bát đĩa GD04.70C GARIS

1.987.500 

Giá bát đĩa GD04.60C GARIS

1.875.000 

Giá bát đĩa GD02.90C GARIS

2.175.000 

Giá bát đĩa GD02.80C GARIS

2.047.500 

Giá bát đĩa GD02.70C GARIS

1.912.500 

Giá bát đĩa GD02.60C GARIS

1.800.000 

Giá bát đĩa GD01.90 GARIS

1.912.500 

Giá bát đĩa GD01.80 GARIS

1.815.000 

Giá bát đĩa GD01.70 GARIS

1.687.500 

Giá bát đĩa GD01.60 GARIS

1.575.000 

Giá xoong nồi GP01.90 GARIS

1.481.250 

Giá xoong nồi GP01.80 GARIS

1.406.250 

Giá xoong nồi GP01.70 GARIS

1.331.250 

Giá xoong nồi GP01.60 GARIS

1.256.250 

Giá xoong nồi vách hộp MP02.90V GARIS

2.775.000 

Giá xoong nồi vách hộp MP02.80V GARIS

2.625.000 

Giá xoong nồi vách hộp MP02.70V GARIS

2.512.500 

Giá xoong nồi vách hộp MP02.60V GARIS

2.400.000 

Giá xoong nồi GP04.90C GARIS

1.500.000 

Giá xoong nồi GP04.80C GARIS

1.867.500 

Giá xoong nồi GP04.70C GARIS

1.781.250 

Giá xoong nồi GP04.60C GARIS

1.702.500 

Giá bát đĩa đa năng GD04.90E GARIS

2.025.000 

Giá bát đĩa đa năng GD04.80E GARIS

1.950.000 

Giá bát đĩa đa năng GD04.70E GARIS

1.837.500 

Giá bát đĩa đa năng GD04.60E GARIS

1.725.000 

Giá để xoong nồi GP02.90C GARIS

1.942.500 

Giá để xoong nồi GP02.80C GARIS

1.867.500 

Giá để xoong nồi GP02.70C GARIS

1.781.250 

Giá để xoong nồi GP02.60C GARIS

1.702.500 

Giá bát đĩa cố định GB07.90E GARIS

1.987.500 

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH GB07.80E GARIS

1.875.000 

Giá bát đĩa cố định GB04.90E GARIS

1.575.000 

Giá bát đĩa cố định GB04.80E GARIS

1.462.500 

Giá bát đĩa cố định GB04.70E GARIS

1.312.500 

Giá bát đĩa cố định GB04.60E GARIS

1.200.000 

Giá bát đĩa cố định GB04.90C GARIS

1.650.000 

Giá bát đĩa cố định GB04.80C GARIS

1.537.500 

Giá bát đĩa cố định GB04.70C GARIS

1.425.000 

Giá bát đĩa cố định GB04.60C GARIS

1.312.500 

Giá bát đĩa cố định MB04.90E GARIS

1.762.500 

Giá bát đĩa cố định MB04.80E GARIS

1.665.000 

Giá bát đĩa cố định MB04.70E GARIS

1.571.250 

Giá bát đĩa cố định MB04.60E GARIS

1.425.000